Google
 

guestbook

Sign my Guestbook from Bravenet.com Get your Free Guestbook from Bravenet.com

ads

Tuesday, July 17, 2007

Filipino Tayo!

Kahapon, Hulyo 17, 2007 ay nagsimula ng ipinatupad ang pagsasalita ng Filipino ng mga studyante ng ABFILIPINO bilang tugon sa bagong patakaran na ipinapatupad ng adbayser ng Kapilas-Bayan na si Prof. Tiosen.
Nagkaroon ng iba't ibang reaksyon ang mga studyante ng departamento hinggil sa nasabing patakaran. Marami ang nagtataka at marami ang nangingibago sa nasabing patakaran.
Ayon sa presidente ng Kapilas-Bayan na si Mr. Banguis, "ang hindi magsasalita ng Filipino ay magmumulta ng 2pesos at ito ay kukulektahin ng mga iba't ibang representatives ng iba't ibang year level. "

No comments: