Google
 

guestbook

Sign my Guestbook from Bravenet.com Get your Free Guestbook from Bravenet.com

ads

Sunday, September 9, 2007

Victory Party

Nagkaroon ng victory party ang lahat ng mga cast ng SinoMedya ng mga taga-Kapilas-Bayan sa DelaMar swimming ngayon araw Setyembre 9,2006. Kasama nila ang kanilang director na si Prof. Reynaldo Tiosen. Kasama rin nila ang mga young faculty ng Departamento ng Filipino at Ibang Wika na sina Prof. Melba Ijan, Prof. Marina Quilab at si Ms. Kristine.

No comments: