Google
 

guestbook

Sign my Guestbook from Bravenet.com Get your Free Guestbook from Bravenet.com

ads

Tuesday, July 17, 2007

Filipino Tayo!

Kahapon, Hulyo 17, 2007 ay nagsimula ng ipinatupad ang pagsasalita ng Filipino ng mga studyante ng ABFILIPINO bilang tugon sa bagong patakaran na ipinapatupad ng adbayser ng Kapilas-Bayan na si Prof. Tiosen.
Nagkaroon ng iba't ibang reaksyon ang mga studyante ng departamento hinggil sa nasabing patakaran. Marami ang nagtataka at marami ang nangingibago sa nasabing patakaran.
Ayon sa presidente ng Kapilas-Bayan na si Mr. Banguis, "ang hindi magsasalita ng Filipino ay magmumulta ng 2pesos at ito ay kukulektahin ng mga iba't ibang representatives ng iba't ibang year level. "

Kaninong mga Paa ito?

Kamakailan ay nagkaroon ng pakontest ang Departamento ng Filipino at Ibang mga Wika ng na pinamagatang Kaninong mga Paa ito Kontest?

Mayroong mga iba't ibang larawan ng mga paa ng mga fakulti at mga studyante ng abfilipino na dumalo sa nasabing pagpupulong noong nakaraang buwan. Isa-isa silang kinunan nga mga larawan sa kanilang mga paa at idinikit ito sa bulletin board ng departamento at kung sino man anga makakahula sa mga larawan na iyon ay makakatanggap ng 500 pesos mula sa tserman ng departamento. At kung wala naman ang makakahula sa mga larawan ay bubunot sila ng may pinakamaraming tamang sagot at bibigyan nila ito ng 200 pesos bilang consolation prize.

Noong Hulyo 12, 2007 ay binuksan na ang balota at nagkaroon na ng mga nagwagi. isa sa mga nagwagi ay si Cadiz, isang graduate ng abfilipino, binigyan siya ng 200 pesos mula sa tsermandahil sa walang nakakuha ng kompletong tamang sagot..